اکچویتور آلفایر چرخشی 90 درجه


محرک های پنوماتیک alphair با تنظیم داخلی و 17 مدل مختلف ساخته شده که توانایی

حرکت تا 90 درجه داشته و دارای محرک از 7 تا 10000 نیوتن

متر را برای مدل های دوطرفه و از 4 تا 4000نیوتن متر برای مدل های یکطرفه می باشد.

سیستم تنظیم داخلی با حرکت پیستون ها ودرپوش ها از اعمال بارهای جانبی روی پیستون

ها؛شافت وبدنه جلوگیری میکند.

کاربرد: شیر توپی ، شیر پروانه ای ، شیر پلاگین ، میراگر خاموش / کنترل متناسباندازه: RA 32 DA… RA 350 DAتأمین هوای فشار: 4 - 8 بار

بدنه: آلومینیوم اکسترود شده / آلومینیوم ریخته گری شدهCaps and Pistons: آلومینیوم ریخته گری شدهدما: -20 ºC ... 80 Cاتصال سوپاپ: استاندارد ISO 5211 / DIN3337اتصال سوئیچ محدود: استاندارد Namur ، VDI / VDE3845اتصال موقعیت دهنده: استاندارد Namur ، VDI / VDE3845اتصال شیر برقی: استاندارد Namur ، VDI / VDE3845