اکچویتور زیمنس skc 62


این محرک الکتریکی دارای توانی معادل 2800 نیوتن است که توسط سیگنال‌های فرمان

متفاوت تولید می شود. اما میزان کورس در این نوع از محرک ها 40 میلی متر بوده و با

اتصال به شیر کنترلی این قابلیت را برای کاربر به وجود می‌آورد از این محرک ها اغلب بر روی

شیرآلات کنترلی بخار و روغن استفاده می‌شود. این عملگرها دارای یک اهرم دستی می باشد

که این قابلت را برای اپراتور به وجود می‌آورد که شیر را به صورت دستی قفل نماید. در ضمن

در این نوع از شیر‌آلات کنترلی از طریق یک سیگنال می‌تواند خطاهای احتمالی در سیستم را

پیش بینی کند.

در واحدهای صنعتی همچون نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع غذایی، صنعت آب و …. از شیرهای مختلفی استفاده می شود که در زمان‌های متفاوت نیاز به تغییر در میزان مایع یا گاز عبوری از خود را دارند. در گذشته این‌کارها به صورت دستی انجام می‌گرفت اما هم‌اکنون به وسیله یک عملگر(اکچویتور) انرژی لازم برای باز و بسته کردن شیرها تأمین می‌شود. این کار باعث بالا رفتن سرعت می‌شود و همچنین با این نوع تجهیزات باعث می‌شود که کار نظارت(مانیتورینگ) بر روی فرآیند مورد نظر بهتر صورت گیرد.انواع روش‌های تحریک در شیر می‌تواند به‌صورت زیر باشد:خطی (linear)

دورانی با زاویه محدود(Part-turn)

دورانی پیوسته(Multi-turn)اانرژی در عملگرها به ۳ شکل تأمین می شود که عبارتند از:الکتریکی

نیوماتیکی

هیدرولیکی