اکچویتور پنوماتیکی ترک (tork)


اکچویتورهای پنوماتیک(بادی) ترک ساخت کشور ترکیه میباشند. این شرکت سازنده انواع

اکچویتورهای نیوماتیکی است. این اکچویتورها بر روی شیرهای توپی،پروانه ای و… ساخت

این شرکت و یا شرکتهای دیگر قابل نصب میباشد.میتوان با نصب یک عدد شیر برقی نامور

پروال بر روی اکچیتور بادی،کنترل انرا به صورت برقی تبدیل نمود.این عملگرهای بادی با

قدرتهای گشتاوری متنوعی عرضه میشوند.

اکچویتور های بادی tork

اکچویتور های دابل اکشن

اکچویتورهای فنر برگشت

اکچیتور های سه زمانه

اکچویتور های برقی

اکچیتور های تدریجی

اکچیتور های ON و OFF

اکچیتور های 4 تا 20 میلی آمپرمزایا۱.سرعت موتور های الکتریکی را می توان با گریبکس کاهش داد و به سادگی،سرعت دورانی مطلوب را به دست اورد.۲.با توجه به وجود گیریبکس در بین موتور و اکچویتور،ثابت وضعیتی خوبی در اکچویتور های الکتریکی و جود دارد۳.موتور های الکتریکی باعث ایجاد الودگی ئ رطوبت در محیط نمی شوند و قطعات تمیزی هستند.۴.موتور های الکتریکی را می توان توسط سیستم کنترل فرایند،تحت کنترل داشت.۶.تامین انرژی الکتریکی بسیار ساده است.۷.اکچویتور های الکتریکی جمع و جور و کوچک هستند. مدل : چرخشی 90 درجه ، چرخشی 180 درجه ، چرخشی 3 حالته