اکچویتور پنوماتیک فلوسرو


اکچیتور پنوماتیک یا همان اکچویتور بادی ، انرژی هوای فشرده کمپرسور هوا را به حرکت

دورانی(rotary) و یا خطی(liner) تبدیل می کند ، بدین ترتیب با قرار دادن این نوع

اکچویتورهای پنوماتیک (بادی) بر روی ولوهایی که به صورت دستی عمل می کنند و با داشتن

منبع تولید هوای فشرده (کمپرسور باد) می توان این شیرها را توسط انرژی باد کنترل کرد.

همچنین میتوان با قرار دادن شیر برقی نامور بر روی اکچویتور پنوماتیک (بادی)، این

اکچویتورها و در نهایت ولوها را به صورت فرمان برقی از اتاق کنترل و یا کنار ولو کنترل کرد. در

صورت داشتن منبع تولید هوای فشرده (کمپرسور باد) انتخاب اکچویتورهای پنوماتیک (بادی)

نسبت به اکچویتورهای برقی به دلیل هزینه پائینتر مقرون به صرفه تر خواهند بود.

این اکچویتورها میتوانند به دو صورت فنر برگشت (singel acting) دار و بدون فنر

برگشت(Double Acting) باشند .

طرز کار (نحوه ی عملکرد) اکچویتورهای پنوماتیک (بادی) :

این اکچویتورها بر اساس گشتاور تولیدی تقسیم بندی می شوند. برای انتخاب اکچیتور باید

سایز ولو و همچنین فشار سیال درون خط مد نظر یاشند. در صورت نصب شیر برقی نامور این

عملگرها برقی میشوند و در صورت نصب پوزیشنر نیز بر روی آنها با استفاده از سیگنال انالوگ

میتوان شیر را به صورت درصدی کنترل کرد.به این شیرها،شیر بادی نیز اطلاق میشود.

اکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserveاکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserve مدل S050اکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserve مدل S063اکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserve مدل S075اکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserve مدل S100اکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserve مدل S115اکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserve مدل S125اکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserve مدل S140اکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserve مدل S160اکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserve مدل S180اکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserve مدل S200اکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserve مدل S250اکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserve اتومکساکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserve فنردارنماینده فروش اکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserveنمایندگی اکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserveقیمت اکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserveلیست قیمت اکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserveخرید اکچویتور پنوماتیک فلوسرو Flowserveفروش اکچویتور پنوماتیک فلوسرو FlowserveFLOWSERVEAUTOMAXاکچویتور پنوماتیکاکچویتور بادیمرکز پخش اکچویتور پنوماتیکارائه اکچویتور پنوماتیکمدل اکچویتور پنوماتیکتوزیع اکچویتور پنوماتیکعرضه اکچویتور پنوماتیکتامین کننده اکچویتور پنوماتیکپخش اکچویتور پنوماتیکگارانتی اکچویتور پنوماتیکبورس اکچویتور پنوماتیکفروشنده اکچویتور پنوماتیکشیر بادیاکچویتور پنوماتیک automax

اکچویتور پنوماتیکی

اکچویتورپنوماتیکی

اکچویتور خطی

اکچویتوربادی

اکچویتور پنوماتیکی چیست

اکچویتور پنوماتیک چیست

اجزای اکچویتور

انواع اکچویتور پنوماتیک

قیمت اکچویتور پنوماتیکی

تعریف اکچویتور

جک اکچویتور