ای توپی سامسون ۶۱۱۶


آی توپی پنوماتیک سامسون 6116 برای تبدیل سیگنال ورودی جریان مستقیم ( 0 الی 20

میلی آمپر ، 4 الی 20 میلی آمپر ) به سیگنال خروجی پنوماتیک ( Other 0.2 to 1 bar ) ، به

عنوان کانورتور بین دستگاه اندازه گیری الکتریکی و کنترل کننده پنوماتیک ( بین دستگاه های

کنترل الکتریکی و کنترل ولو پنوماتیک) مناسب میباشد .آی توپی پنوماتیک سامسون 6116

به طور نسبی سیگنال ورودی الکتریکی را دریافت و پس از پردازش به سیگنال خروجی

پنوماتیک تبدیل می نماید که در بسیاری از موارد همانند پوزیشنر ولو میتواند کاربرد داشته

باشد . نصب مبدل الکترو پنوماتیک سامسون 6116 فقط به صورت بر روی رک

(rack mounted) انجام میگیرد . با توجه به منسوخ شدن استفاده از سیگنالهای پنوماتیکی

در صنایع کنونی جهت پروسس و انجام کنترل و رکورد اطلاعات با استفاده از این نوع آی

توپی هم میتوان از تجهیزات پنوماتیک سالهای دورتر همانند شیر های قدیمی و یا فلو

ترانسمیتر و ... با خروجی پنوماتیک استفاده مجدد نمود و هم میتوان با توجه به خصوصیات

این نوع از کانورتور ها سیگنال الکتریکی را به پنوماتیک و سیگنال پنوماتیک را به الکتریکی

( الکترو پنوماتیک ) با توجه به التزام و نوع کارایی تبدیل نمود .

این محصول جهت تبدیل سیگنال ورودی جریان مستقیم به سیگنال خروجی پنئوماتیکی برای اندازه گیری و وظایف کنترل به کار می روند به ویژه به عنوان عنصر واسطه بین دستگاه های اندازه گیری الکتریکی و کنترل کننده های پنئوماتیکی یا بین دستگاه های کنترل الکتریکی و کنترل ولوهای پنئوماتیکی مناسب هستند.تجهیز فوقبه طور نسبی سیگنال ورودی الکتریکی را به سیگنال خروجی پنئوماتیکی تبدیل می کند. مبدل سیگنال ، سیگنال ورودی جریان مستقیم بارگذاری مستقل 4 تا 20 میلی آمپر را دریافت می کند.بسته به فشار هوا ، مبدل سیگنال خروجی پنئوماتیکی 0.2 تا 1 بار (3 تا 15 psi )، 0.4 تا 2 بار (6 تا 30 psi ) یا محدوده های فشار تا 8 بار ( 120 psi ) را تأمین می کند.بسته به محدوده سیگنال ، مدل 6116 باماژول مبدل i/p مدل 6109 یا مدل 6112 مجهز شده است.

مبدل الکتروپنئوماتیک 6116 برای سیگنال های جریان مستقیمکاربردتبدیل انرژی الکتریکی به سیگنال پنئوماتیکیسیگنال ورودی :0 تا 20 میلی آمپر

4 تا 20 میلی آمپرسیگنال خروجی :غیره

2 تا 1 باردرجه حفاظت در برابر انفجاربدون گواهی نامه

مدل حفاظتی “محفظه ضد اشتعال”

مدل حفاظتی “ایمنی افزایش یافته” و “کپسول”سبک محفظه :واحد میدانیویژگی های خاصمبدل i/p

ویژگی های خطی پیوسته

دقت بالا و زمان پاسخگویی دینامیکی عالی

مصرف هوای فوق العاده پایین

امکان عملکرد بدون رگلاتور فشار

لوازم الکترونیکی Switch-offتخلیه در نقطه صفر را گارانتی می کندآپشن هااتصال رابط پیرامون ماژول 6150 ، مبدل i/p بدون بوستر یا لوازم الکترونیکی switch-offهیسترسیس³ 0.3 مقدار نهاییدمای انبار سازی :-45 تا +80 درجه سانتی گراددرجه حفاظت : IP54 ، IP65 ، NEMA 4

متریال :محفظه : دایکست آلومینیوم ، روکش پلاستیک و کرومات

غلتک کابل : پلی آمید سیاه ( محدوده clamping : 6 تا 12 میلیمتر ، -20 تا +80 درجه سانتی گراد)