ای توپی پوزیشنر زیمنس 6dr5120


ای توپی پوزیشنر زیمنس ( siemens ) مدل 6DR5120 ( الکترو پوزیشنر زیمنس ) دارای

ورودی 20 - 4 میلی آمپر , پروتکل هارت , دبل اکشن ( Action ) و محفظه Polycarbonate

بوده و این پوزیشنر ها را می توان بر روی شیر های کنترلی با عملگرد های روتاری ( Rotary )

نصب نمود.

ای توپی پوزیشنر زیمنس ( siemens ) مدل 6DR5120 ( الکترو پوزیشنر زیمنس ) دارای ورودی 20 – 4 میلی آمپر , پروتکل هارت , دبل اکشن ( Action ) و محفظه Polycarbonate بوده و این پوزیشنر ها را می توان بر روی شیر های کنترلی با عملگرد های روتاری ( Rotary ) نصب نمود.از الکترو پنوماتیک پوزیشنر زیمنس SIPART PS2 برای کنترل عنصر کنترل نهایی محرک های خطی پنوماتیک یا بخشی به نوبه خود استفاده می شود. ای تو پی پوزیشنر محرک را به موقعیت متناسب با نقطه تنظیم می کند. از ورودی های عملکرد اضافی می توان برای مسدود کردن شیر یا تنظیم موقعیت ایمنی استفاده کرد. برای این منظور یک ورودی باینری به صورت استاندارد در دستگاه اصلی موجود است.