ای تو پی فیشر مدل ۵۴۶


ای تو پی فیشر سری 546، 546S ، و 546NS یک سیگنال ورودی جریان مستقیم را دریافت

کرده و از یک موتور گشتاور، نازل فلاپر ،و رله پنوماتیک استفاده می کنند تا سیگنال را به یک

سیگنال خروجی متناسب تبدیل کنند.

همچنین فشار نازل ،که رله را به کار می اندازد به بیلوز های بازخورد موتور گشتاور لوله کشی

شده است.این یک مقایسه را بین سیگنال ورودی و فشار نازل برقرار می کند و اشتباهات در

فشار نازل را کاهش می دهد.

این ترنسدوسر می تواند روی یک اکچویتور کنترل ولو دیافراگمی پنوماتیک نصب شود تا ولو

به طور دقیق عمل کند.

رله پنوماتیک با گنجایش بالای یکپارچه نیاز به بوسترها یا رله های اضافی برای عملکرد کنترل

ولو را حذف می کند.

این ترنسدوسر همچنین می تواند برای تأمین عملکرد پایدار در زمانی که سیگنال خروجی به محفظه های حجمی انتهایی کوچک مثل بیلوزهای کنترل در پوزیشنر ولوهای پنوماتیک منتقل می شود استفاده شود.نسخه هاFisher 546 Electro Pneumatic Transducer

Fisher 546S Electro Pneumatic Transducer

Fisher 546NS Electro Pneumatic Transducerویژگی هامقاومت ارتعاشی : فرکانس طبیعی بالای اجزای متحرک موتور گشتاور به تأثیر لرزش جزئی منجر می شود.

تنظیم آسان : تنظیمات آچار پیچ گوشتی برای span and zero به راحتی در محل قرارگرفته و چرخش نشانگر عقربه ها تنظیمات را افزایش می دهند.

عملیات برگشت پذیر میدانی : احتیاج به هیچ قطعه اضافی برای برگرداندن عملیات 546 یا 546NS نیست؛ ورژن های 546S نمی تواند برگشت میدانی داده شود اما می تواند به همراه عملگر مستقیم یا معکوس تهیه شود.

حذف رله آسان : رله پنوماتیک یکپارچه بیرون بدنه نصب شده و می تواند بدون اختلال الکتریکی یا اتصالات فشار یا کاهش ایمنی در برابر انفجار حذف شود.مشخصات546 : ترانسدوسر سیگنال الکتروپنوماتیک با بدنه و پوشش ضد انفجار

546S : مشابه 546 به جزء اینکه برایکاربردهایایمنی ذاتی،غیر انعطاف پذیر ،احتراق-گرد و غبار طراحی شده است.

546NS : مشابه 546 به جزء اینکه با الاستومترهای EPDM برای استفاده در درجه حرارت های بالا و محیط های دارای تشعشع ارائه شده است.

تمام انواع این ترانسدوسرها می توانند با یا بدون یک رگلاتور فیشر 67CFR سفارش داده شوند. گیج فشار 51 میلی متر (2 اینچ) نصب شده روی رگلاتور می تواند دارای محدوده فشار 0 تا 30 psig یا 0 تا 60 psig است.