ای تو پی پوزیشنر اکارد مدل SRD991


آی توپی پوزیشنر Positioner I to P وسیله ای است که برای افزایش یا کاهش فشار بار هوا

بر روی اکچوئیتور تحریک ( محرک ) شیر کنترلی ( کنترل ولو ) استفاده می شود تا اینکه ساقه

( استم شیر ) به یک "موقعیت" متعادل با SIGNAL خروجی از کنترل کننده ابزار متغیر فرآیند

برسد. در زمانی از آی توپی پوزیشنر در کنترل شیرها استفاده می شود که در آن کنترل دقیق و

سریع بدون نیاز به خطا یا هیستریس لازم است. متناسب با تیپ شیر از یکی از مدل های آی

توپی پوزیشنر خطی یا روتاری ( چرخشی ) استفاده می گردد . به طور مثال در شیرهای گلوب

و نیدل از نوع آی توپی پوزیشنر خطی و در شیرهای باترفلای ولو ( شیر پروانی ای ) و شیر

توپی ( بال ولو ) از آی توپی پوزیشنرهای روتاری استفاده می گردد. با توجه به اتصال اهرم

آی توپی پوزیشنر به طور مستقیم به ساقه ی ولو ،( "اتصال بازخورد مکانیکی" ) بازخوردی از

موقعیت شیر را به کنترل کننده ارائه می دهد. کنترل کننده فرایند همچون سیستم های PLC

از دریافت گزارش موقعیت ولو که توسط اهرم آی توپی معین می گردد می تواند با ارسال

سیگنال موقعیت شیر را تغییر دهد.

با ورود باد از زیر اکچوئتور نیرو خلاف نیرو فنر وارد شده و استم رو به بالا حرکت می کند که باعث باز شدن شیر می گردد و همزمان محور آی توپی پوزیشنر موقعیت و مقدار باز شدن شیر را می سنجد ، مقدار ورود باد و اعمال نیرو بستگی به مقدار سیگنال ورودی به آی توپی پوزیشنر می باشد و هر مقدار سیگنال ورودی به آی توپی نزدیکتر به ماکزیمم سیگنال تعریف شده باشد ، فشار باد بیشتر و متناسب نیروی وارده به اکچوئتور بیشتر است که در نتیجه مقدار باز شدن شیر بیشتر می شود.به طور مثال اگر این شیر نرمال بسته ( NC ) نیاز به 3 بار فشار باد جهت کامل باز شدن داشته باشد و آی توپی پوزیشنر ما مدل 4 تا 20 میلی آمپر باشد ، با ارسال سیگنال 20 میلی آمپر 3 بار فشار باد به اکچوئیتور وارد می شود و شیر کاملا باز می شود و اگر فقط 12 میلی آمپر سیگنال به آی توپی پوزیشنر ارسال گردد ، آی توپی هم متناسب 12 میلی آمپر ( 50% ) فشار باد یعنی 1.5 بار باد به اکچوئتور وارد شده و با توجه به نیروی فنر روی استم ، شیر فقط 50 % باز می شود .همچنین محور( فلاور ) آی توپی پوزیشنر که به استم متصل است وظیفه بررسی موقعیت شیر را دارد، و در صورت مغایرت مقدار درصد باز بودن شیر با سیگنال ورودی ، فشار باد روی اکچوئتور را کم و زیاد کرده که نهایتا شیر به مقدار درخواست شده تنظیم گردد.