ای تو پی پوزیشنر زیمنس مدل 6dr5210


ای توپی پوزیشنر ( siemens ) زیمنس مدل 6DR 5010 ( الکترو پنوماتیک پوزیشنر زیمنس

) دارای عملکرد ساده , تنظیمات با سه دکمه , ورودی 20 – 4 میلی آمپر , سینگل اکشن

( Action ) و محفظه ( Makrolon ) بوده و این پوزیشنر ها را می توان بر روی شیر های

کنترلی با عملگرد های خطی ( Linear ) نصب نمود.

آی توپی پوزیشنر وسیله‌‌ای است که در ارتباط با شیر کنترل و جهت تنظیم آن نصب می‌شود. در حقیقت یک سرو مکانیزم است و از طرفی یک رله تفویت کننده است که فرمان صادره از کنترل کننده را تقویت کرده و به عمل کننده (محرک یا actuator) منتقل می‌کند.شیر کنترل باید قادر باشد با سرعت و به طور هموار به تغییرات سیگنال کنترلی پاسخ بدهد. در خیلی از حالت‌ها، یک شیر به اندازه ی مناسب و یک اکچویتور به اندازه ی مناسب، بدون نیاز به استفاده از پوزیشنر شیر، کافی است. اما حالت‌های معینی وجود دارند که پوزیشنر شیر باید لحاظ گردد.