ای تو پی پوزیشنر زیمنس مدل 6dr5225


ولو پوزیشنر زیمنس ( پوزیشنر زیمنس ) نوعی تجهیز ابزار دقیق است که ما بین کنترل ولو

( شیر کنترلی ) و سیستم فرمان قرار دارد و به جهت کنترل فشارهوای ورودی به عملگرهای

شیر کنترلی و برای کنترل دقیق حجم سیال عبوری از شیر تا رسیدن به نقطه مورد نظر استفاده

می شود . پوزیشنر در واقع یک دستگاه کنترل حرکت میباشد که به صورت مداوم وضعیت

ساقه کنترل ولو را با سیگنال ارسال شده از طرف سیستم فرمان ( سیستم کنترل ) مقایسه

نموده تا به شرایط مورد نظر برسد و تا زمانی که موقعیت ساقه شیر نسبت به سیگنال

دریافتی برابر نباشد فشار لازم جهت دیافراگم و یا پیستون اکچویتور را تنظیم کرده تا با

موقعیت مورد نظر یکسان گردد و در مواردی از قبیل فشار زیاد سیال , اصطحکاک , فاصله

بیش از 150 فوت کنترلر با کنترل ولو , جهت تقویت و تغییر نسبت به فرمان کنترلر و سرعت

بخشیدن به عملکرد شیر کنترلی مورد استفاده قرارمیگیرد و لازم به ذکر است در مواردی که

اطلاع از میزان باز و یا بسته بودن شیر کنترل ضروری باشد پوزیشنر می تواند دارای یک

سیگنال فیدبک باشد که نحوه عملکرد آن به صورت مغناطیسی است و فرمان را به سیستم

وارد می کند تا سیستم کنترل میزان باز و بسته بودن شیر را نسبت به موارد ارسالی دریافت

نماید.

ای تو پی پوزیشنر زیمنس مدل 6dr5225