ای تو پی پوزیشنر سامسون مدل ۳۷۳۰-۱


ای توپی پوزیشنر سامسون ( samson ) مدل 1-3730

( الکترو پنوماتیک پوزیشنر سامسون ) دارای ورودی 20 - 4 میلی آمپر و درجه حفاظتی IP66

بوده و توانایی کالیبره خود را داشته و در کنترل ولو های خطی ( Linear ) و روتاری

( Rotary ) مورد استفاده قرار میگیرد.الکترو پنوماتیک پوزیشنر سامسونمدل 3730 – 01

قابلیت اتصال به اکچوتور های خطی ( linear ) و دوار ( rotary ) تک منظوره

( single-acting ) و دو منظوره (double-acting ) را دارد.

امکانات ویژه: موقعیت یاب الکتریکی آلیاژ محفظه آلومینیوم یا فولاد ضدزنگ اتصال به اکچویتور های خطی (Linear )اتصال به اکچویتور های دوار ( Rotary ) اتصال به اکچویتور های دو منظوره (double-acting ) با تقویت کننده معکوس نوع 3710سنجش موقعیت غیر تماسی خواندن اسان نمایشگر در هر موقعیت عملکرد سادهبا یک رایانه از طریق رابط SSP با استفاده از نرم افزار TROVIS-VIEW قابل تنظیم استتجهیزات جانبی: فشار سنج نرم افزار TROVIS-VIEW