ای تو پی پوزیشنر فیشر مدل VDC6030


ای توپی پوزیشنر فیشر ( fisher ) DVC 6030 جهت ولوهای ربع گرد

( Quarter-turn rotary ) استفاده میگردد و با دستگاه کامونیکیتور ( Communicator )

هارت قابلیت کالیبره دارد. فیشر مدل 6030 دارای مبدل جریان به فشار ( I/P ) , سیگنال

ورودی: 20 - 4 میلی آمپر سیگنال خروجی:0.4 تا 6 بار ماکسیمم فشار ورودی: 6.9 بار میباشد.

فیشر DVC6010 به دو طریق کالیبره می شود :از طریق HART2_از طریق نرم افزارAMS Valve Linkاز ویژگی های مهم ای تو پی پوزیشنر های فیشر سری 5000 می توان به این مورد اشاره کرد که این ای توپی پوزیشنر قدرتتشخیص ندارد و باید تمام اطلاعات از جمله نوع ولو ,سایز اکچویتور,تراول,ایا ولوم بوستر دارد یا نداردو غیر… باید به دستگاه داده شود.ای تو پی پوزیشنر6010از ای تو پی کانورتور،رله پنوماتیکی،ساب ماژول و گیج تشیکل شده است.قابلیت دیگر این ای تو پی پوزیشنر مدل 6010 می توان به موارد زیر اشاره کرد :_فیشر DVC6010 از طریق HART کالیبره می شود._قابلیت نصب بر روی ولوهای سری ای تو پی پوزیشنر ( دیجیتال ولو کنترلر)VDC6000 فیشر از جمله ای تو پی های متکی بر ریزپردازنده ها جریان به پنوماتیک می باشند._فیشر 6010 برای ولوهای خطی ( sliding stem) کاربرد دارد و برای ولو های با تراول زیاد از مدل6020 استفاده می کنیم ( ای توپیپوزیشنر 5020 بیشتر برای ولوهای چرخشی کاربرد دارد).