ای تو پی پوزیشنر ۳۶۶۱


ای تو پی پوزیشنر فیشر 3661 با اکچویتور های مختلفی روی شیر های خطی برای کاربردهای

استفاده می شود. این پوزیشنر های موقعیت شیر را به نسبت با ورودی پنوماتیک یا سیگنال

ورودی استاندارد میلی آمپر DC را که از دستگاه کنترل دریافت می شود ، ارائه می دهند.

به عنوان یک وسیله جانبی شیر کنترل ، پوزیشنر شیر هوای تحت فشار را به محرک شیر

می رساند به طوری که موقعیت ساقه یا شافت شیر با نقطه تنظیم از سیستم کنترل مطابقت

دارد. موقعیت یاب های شیر معمولاً پنوماتیک یا I / P آنالوگ هستند و در مواردی که شیر به

عملکرد گاز نیاز دارد ، استفاده می شود. آنها به بازخورد موقعیتی از ساقه یا شافت سوپاپ

احتیاج دارند و فشار پنوماتیک را به محرک وارد می کنند تا سوپاپ باز و بسته شود.

پنوماتیک ولو پوزیشنر

واحدهای پردازش قدیمی ممکن است از سیگنالینگ فشار پنوماتیک به عنوان نقطه تنظیم

کنترل شیرهای کنترل استفاده کنند. در یک طراحی پوزیشنر پنوماتیک ، یک سیگنال ورودی

پنوماتیک از یک دستگاه کنترل دریافت می شود و فشار منبع تغذیه سوپاپ کنترل را تعدیل

می کند ، یک پوزیشنر ساقه یا شافت شیر دقیق را نسبت به سیگنال ورودی پنوماتیک فراهم

می کند.

ای تو پی ولو

بیشتر واحدهای پردازشی مدرن از یک سیگنال DC 4 تا 20 میلی آمپر برای تعدیل شیرهای کنترل استفاده می کنند. با .رود الکترونیک به پوزیشنر ،پوزیشنر نیاز دارد سیگنال جریان الکترونیکی را به یک سیگنال فشار پنوماتیک (جریان به پنوماتیک یا I / P) تبدیل کند. در یک پوئزیشنر I / P آنالوگ معمولی ، مبدل یک سیگنال ورودی DC دریافت می کند و یک سیگنال خروجی پنوماتیک متناسب را از طریق آرایش نازل / فلپر فراهم می کند. سیگنال خروجی پنوماتیک سیگنال ورودی را به موقعیت دهنده پنوماتیک ارائه می دهد.ویزگی ها

فیشر در طراحی این پوزیشنر دقت بالا وبا عملکرد سریع فراهم می کند که قادر به تحمل ارتعاشات بیشتر محیط های سخت هستند. مصرف کم هوا در حالت پایدار به عملکرد کارآمد کمک می کند.

تنظیمات gain و damping به راحتی قابل تنظیم ، ثبات پوزیشنر را با نیازهای خاص برنامه تنظیم می کند.

پوزیشنر سیگنال ورودی میلی آمپر DC استاندارد را از دستگاه کنترل می پذیرد. این پوزیشنر قابلیت تقسیم ziro وspam قابل تنظیم را فراهم می کند.

بیشتر قطعات ای تو پی پوزیشنر 3661 قابل تعویض هستند. برای پشتیبانی از این پوزیشنر ها به قطعات یدکی کمتری نیاز دارید.

کیس و پوشش به گونه ای طراحی شده اند که در برابر لرزش مکانیکی و هندلینگ خشن مقاومت می کنند.

تنظیمات sizo و spam را می توان با درپوش در محل انجام داد.