بال ولو HYDAC


خانواده HYDAC به دریچه های با فشار بالا و قابل اطمینان اطلاق می شود که جریان

مایعات و گازها را کامل و بدون محدودیت از خود عبور میدهند .مدل های موجود برای

مطابقت با فشار سیستم تا 7250 PSI در دسترس هستند.از آنجا که انواع مواد در بازارموجود

هستند، شیرهای HYDAC را می توان با مایعات و گازهای مختلف از جمله نفت و موادی بر

پایه نفت و برخی از گلیکول های آب استفاده کرد.

سری

KHB

KHM

KHP

KHB3K

ساختار این دستگاه :

طراحی دریچه های HYDAC بر اساس اصل “توپ شناور” است که اجازه می دهد توپ به

نوبه خود در جایگاهش عملکرد آزاد داشته باشد .

جایگاه با فشار مایع روی سطح بالای توپ و ایجاد یک تماس یکنواخت ثابت بین جایگاه

توپ و توپ به دست می آید.

توپ توسط یک اسپیندل مهر و موم شده با انتهای مربعی شکل طرحی شده است که

کنترل شده و یا اختیاری اعمال میکند.

دریچه های توپ به عنوان دستگاه جهت خاموش / روشن کردن جریان در نظر گرفته شد.

دریچه همیشه باید کاملا باز یا بسته باشد.

امکاناتامکان عبور کامل برای جریان نامحدود از سیستم

توپ شناور جایگاه مناسب را فراهم می کند

کنترل جهت جریان نشان داده شده توسط شکاف موجود در اسپیندل

موقعیت دریچه توسط یک پین توقف و واشر کنترل می شودویژگی هادستگاه های مخصوص قفل

سوپاپ های ضد زنگ فولاد

دستگاه هایمخصوص پنوماتیک و یا الکتریکی

امکان محدود کردن سوئیچ

دستگاه های محدود نشده یا مستقیم

قابلیت ارتقاء محصول