راپچر دیسک rupture disc


راپچردیسک ها به روش‌های متفاوتی عمل می‌کنند. برخی از آنها دارای برش‌ها و یا شیارهای

مخصوص بوده و برخی دیگر بر اثر برخورد با یک تیغه عمل می کنند. اساس عملکرد راپچر

دیسک، پاره شدن یک دیافراگم بر اثر رسیدن به حد تنش پارگی است. زمانی که فشار داخل

مخزن از حد مجاز بالاتر رود، تنش ناشی از فشار وارده بر سطح راپچردیسک، باعث پارگی آن

شده و فشار داخل مخزن با سرعت بالایی کاهش یافته و تنش وارد بر مخزن از بین می رود.

راپچر دیسک با توجه به اینکه بر اساس خواص مکانیکی پایه مواد طراحی می‌شود، عملکرد

بسیار دقیق و مطمئنی دارد. برای حفظ قابلیت اطمینان بالای راپچر دیسک در محیط‌های

خورنده نیز راه‌های مختلفی وجود دارد.

یکی از این را‌ه‌ها جلوگیری از تماس دیافراگم با محیط خورنده به کمک یک لایه فیلم تفلون است که مقاوم به خوردگی بوده و جلوی تماس مواد با دیافراگم را می‌گیرد.روش دیگر استفاده از مواد مقاوم به خوردگی مانند نیکل و مونل و اینکونل است. دقت کنید که این روش برای شیرهای اطمینان نیز کاربرد دارد ولی با توجه به وزن بالای شیر اطمینان‌ها، اختلاف هزینه بسیار بالایی میان راپچر دیسک و شیر اطمینان با جنس مشابه به وجود می‌آید.