رگلاتور فیشر ۶۴


رگلاتور فیشرسری 64 معمولا فشار مخزن را به فشار میانی برای استفاده توسط یک رگولاتور

دیگر کاهش می‌دهند . رگولاتور فیشر سری 64 ممکن است به عنوان رگلاتور فشار بالا در

سیستم‌های توزیع ، زمانی استفاده شوند که ارتباط با رگلاتور های فشار پایین برقرار باشد.

هنگامی که یک شیر اطمینان داخلی مجهز به (رگلاتور فیشر سری ۶۴ SR ) باشد ، رگولاتور

می‌تواند به عنوان رگلاتور مرحله نهایی در سیستم‌ های فشار بالا استفاده شود. رگلاتور

فیشرسری ۶۴ kb یک محافظ دیافراگم اختصاصی PTFE دارد که آن را برای خدمات آمونیاک

ammonia anhydrous مناسب می‌سازد.

مشخصات رگلاتور فشار فیشر سری 64

تطبیق پذیر

اتصال در کناره بدنه

نگهداری آسان

رگلاتور های قابل تنظیم سری 64 معمولاً فشار مخزن را به یک فشار متوسط ​​کاهش می دهند تا رگلاتور های دیگر قادر به انجام کارکرد مناسب خود باشند. این سری رگلاتور ها ممکن است به عنوان تنظیم کننده فشار بالا در سیستم های توزیع استفاده شوند هنگامی که در رابطه با تنظیم کننده های پایین دست از مرحله اول استفاده شوند.در صورت مجهز بودن سیستم به شیر اطمینان رگلاتور (سری 64SR) ، ممکن است به عنوان تنظیم کننده مرحله آخر در سیستم های فشار قوی مورد استفاده قرار گیرد. سری 64KB دارای محافظ دیافراگمی PTFE ویژه ای است که آن را برای خدمات آمونیاک بی آب NH3 مناسب می کند