شیر ترموستاتیک سامسون ۲۲۳۱


مناسب برای سیالات مایع و گاز از جمله آب ، بخار و روغن

دارای تنوع سنسور برای رنج های مختلف

با انتخاب علاف مناسب برای سنسور می توان ان را برای سیالات مختلف استفاده نمود

در محیط های انفجاری که خطر انفجار وجود دارد به دلیل عملکرد مکانیکی قابل اطمینان

هستند.

به جرات می توان گفت تجهیزات افزایش دمای سیال ثانویه توسط بخار و یا اب گرم بویلر پر کاربرد ترین نوع تجهیزات در دیگ خانه هستند.کنترل دمای سیال ثانویه در این تجهیزات از طریق کنترل ورودی بخار و یا اب گرم ورودی به انها صورت می گیرد و بعضا در برخی از فراورده های خاص این محدوده دمایی بسیار کوچک بوده و نیاز به کنترل دقیقی است. شیر کنترل ترموستاتیک را می توان یکی از بهترین گزینه ها برای این منظور دانست.

این شیر از نوع خود عمل کرد بوده وبه هیچ نیروی خارجی (پنوماتیک،الکتریکی ) احتیاج ندارد.

اساس عملکرد ان بر اساس انبساط مایع داخل سنسور انهاست.شیر ترموستانیک از قسمت های پایه شیر ، ترموستات،سنسور و لوله انتقال روغن تشکیل شده انمد.

از ویژگی های این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

*مناسب برای سیالات مایع و گاز از جمله :اب و بخار و روغن

*کانکشن از 1/2 تا 2 اینج

*دارای تنوع سنسور برای رنج های مختلف

*طول تیوب:5 متر ،10 متر ، 15 متر

*متریال بدنه شیر: چدن

*با انتخاب علاف مناسب برای سنسور می توان ان را برای سیالات مختلف استفاده نمود

*در محیط های انفجاری که خطر انفجار وجود دارد به دلیل عملکرد مکانیکی قابل اطمینان هستند.