لول ترانسمیتر التراسونیک روزمونت


لول ترانسمیتر روزمونت ( ترانسمیتر سطح روزمونت ) جهت اندازه گیری سطح مایعات و گاز

ها در مخازن به صورت مستقیم و تماس غیر مستقیم با سیالات مورد استفاده قرار میگیرد و

دارای انواع مختلف از جمله لول ترانسمیتر التراسونیک , راداری , کپیلری دار و فلنج دار میباشد

و در سری 3051L , 3100 , 5400 و مدل های دیگر تولید شده است.

لول ترانسمیتر التراسونیک روزمونت ( rosemount ) سری 3100 یک فرستنده سطح مایعات است که بر اساس تکنولوژی التراسونیک که برای بسیاری از مایعات مناسب میباشد کاربرد دارد و از این لول ترانسمیتر ها جهت اندازه گیری سطح مایعات در مخازن استفاده میگردد. این لول ترانسمیتر ها دارای انواع مختلف میباشند که با توجه به ارتفاع مخازن انتخاب می شوند.سنسور های التراسونیک امواج صوتی با فرکانس های بالا را می فرستند و امواج بازگشتی را دریافت می کنند و از تاخیر زمانی و سرعت صوت در هوا برای محاسبه فاصله از هدف استفاده می کنند.