لول سوئیچ موبری مدل S36DA


ویژگی های خاص طراحی لول سوئیچ موبری:

اتصال مغناطیسی

بدون غده یا اتصالیکه باعث نشت شود وجود ندارد.

سوئیچینگ عملگر ضربه ای

بدون کشیدن تماس یا گزاف گویی برای تمیز کردن یا شکستن

بدون کشیدن یا جهیدن اتصال برای باز کردن یا بستن

مکانیزم سوئیچ نامنظم مهر و موم در دسترس است برای از بین بردن انجماد و خوردگی

مخاطبین و تمام قطعات متحرک

مکانیزم سوئیچ پلمپ شده برای حذف انجماد و خوردگی اتصالات و قطعات متحرکاین تجهیز ایده آل برای کاربردهای صنعتی مانند کنترل پمپ و مآموریت اعلان بالا یا پایین در تانک ها و مخازن تحت فشارساده، نیرومند و قابل اعتماد. کم هزینهمستقیم (بالا یا جانبی) یا نصب محفظهقابل اجرا در اغلب مایعاتانواع مکانیسم های سوئیچینگ برای سوئیچینگ الکتریکی و پنوماتیکیمدل های منتخب تآیید شده IEC 61508 با FMEDA ، مناسب برای سطح ایمنی 1 (SIL 1)تآییدیه های دریایی و ATEXاصول اندازه گیری لول سوئیچ موبریلول سوئیچ های شناور افقی مغناطیسی موبریMobrey)) ایده آل برای اعلانبالا و پایین بودن سطح مایع، و کنترل پمپ هستند.سوئیچ های شناور برای باز کردن یا بستن یک مدار (“سوئیچ”) وقتی سطح مایع درون مخزن از سطح شناور (نقطه سوئیچ) عبور می کند طراحی شده اند.هنگامی که سطح مایع فرآیند زیر نقطه سوئیچ است، اتصالB-B بسته می شود و اتصالA-A باز می شود.هنگامی که سطح مایع فرایند بالای نقطه سوئیچ است، اتصال A-A بسته می شود و اتصال B-B بسته می شود.فواید لول سوئیچ های شناور افقی مغناطیسی موبریبیش از 100 سال تجربه-طراحی اثبات شده

نصب به صورت “Fit and Forget”تکنولوژی اندازه گیری سطح ساده، قابل اطمینان و مقرون به صرفهطراحی محکم و قوی برای استفاده طولانی در محیط های خشن

تقریبا در هر مایعی در فشار و دمای بالا عمل می کند

تغییرات دمای فرایند، دی الکتریک یا وجود بخارات، تآثیری در اندازه گیری نمی گذارد.

محدوده وسیعی از گزینه های نصب و پیکربندیبرای مطابقت با انواعبرنامه های سطح مایع و استانداردهای سایت