لول گیج مغناطیسی نشانگر سطح مایعات


این دستگاه براساس قوانین فشار مایعات و خاصیت جذب و دفع غیر همنام و همنام اهنربا

طراحی شده است .بدنه لول گیج لول های

استوانه ای شکل می باشد که ناحیه نازل ها مربوطه به صورت عمودی بر روی مخازن نصب

می گردد.مایع درونی مخازن از طریق نازل پایین به داخل لوله استوانه ای

هدایت شده و توپی دارای اهنربای دائمی را شناور می سازد. با تغییر سطح مایعشناور به حرکت در امده و با روبه روی هم قرار گرفتن اهنروبا ی توپی و فلپها و تغییر رنگفلپها سطح مایع درون مخزن را نشان میدهد بدین وسسله سنسورهایی که بروی دستگاه نصب می شوند می توان فرمانهای لازم را توسط پانل اکتریکی مریوطهمستقیما به تابلو های اصلی برق ارسال نموده با ارسال start ,stop کردن الکتروپمپ های تغذیه مخازن سطح مایع را در ارتفاع مورد نظر کنترلنمود یا نصب لول ترانسمیتر مغناطیسی بر روی این دستگاه می توان با ارسال جریان خروجی 4-20 میلی امپر باشداز ویژگی های لول گیج مغناطیسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:امکان دید سطح مایع مخزن از فواصل دورقابلیت تغییر زاویه دید , قابلیت کار در فشار و دما بالا , قابل تنظیم بودن موقیت نصب سنسور , امکان استفاده از سنسور های بیشتر و افزایش ضریب عملکرد دستگاه , داری قابلیت ارسال سینال الکتریکی on-off و 4-20 میلی امپر