پرشر ترانسمیتر ویکا S-10


ترانسمیتر فشار مدل S-10 برای آن دسته از کارفرمای محترم که قصد اندازه گیری فشار با

دقت 0.25% درصد را دارند، راه حلی ایده آل به شمار می آید.

از ویژگی های پرشر ترانسمیتر S10 ویکا میتوان به دقت بسیار بالا، طراحی بسیار قوی و

کالیبره اشاره کرد که مناسب برای تمامی صنایع می باشد.

پرشر ترانسمیتر S10 wika دارای بازه های اندازه گیری بین 0 تا 1000 بار را ارائه مینماید. معمولا این دامنه اندازه گیری با استفاده از سیگنال های استاندارد ابزار دقیق مانند میلی آمپر و ولتاژ به اتاق کنترل مخابره می شود.همچنین در هنگام سفارش ترانسمیتر فشار میتوان موارد زیادی مانند دقت اندازه گیری، دامنه مجاز کارکرد دمایی و کانکور برق را سفارش داد.طراحی و کیفیت ساخت بسیار بالای ترانسمیتر S10 باعث شده است که در بدترین و نامساعد ترین شرایط اندازه گیری مانند شوک و لرزش های شدید سیالاتی مانند هیدرولیک در فشار های بالا یا پایین و همچنین در ماشین سازی مقاوم باشد و شرایط درخواستی کارفرما را اجرا کند.