پرشر سوئیچ آلکو


پرشر سوئیچ آلکو یکی دارد. در سوئیچ فشار ALCO که دارای پورت واحد است ، فشار از طریق

درگاه وارد می شود و به دیافراگم داخلی برخورد می کند. اگر نیرویی که وارد درگاه می شود

بیشتر از نیرویی است که توسط فنر از پیش بارگذاری شده اعمال می شود ، تماس های

سوئیچ باعث ایجاد یا شکستن مدار می شوند. این کار باعث ایجاد زنگ در سیستم می شود

و به کاربر هشدار می دهد که فشار در محیط داده شده تغییر کرده است.

برای کنترل سیستمهای برودتی ، تهویه مطبوع و گرمایش Emerson طیف گسترده ای از شیرهای انبساطی ، درایو فیلترها ، شیرهای برقی ، محصولات مبدل های فشار ، ترموستات ها و غیره را ارائه می دهد. کلیه اجزای سوئیچ فشار ALCO ، مکانیکی و همچنین الکترونیکی طراحی و ساخته شده اند ساخته شده برای اطمینان از حداکثر بهره وری و قابلیت اطمینان. بهینه سازی عملکرد سیستم برای پیشرفت های Alco Controls بسیار مهم است.