پرشر سوئیچ UE


می توان پرشر را طوری طراحی کرد که با بالا و پایین آمدن فشار کنتاکت ایجادکند.

سوئیچ فشار UE برای محیط های ناهموار و صنعتی طراحی شده است.

سوئیچ فشار به عنوان یکی از تجهیزات ابزار دقیق شناخته می‌شود که انواع مختلفی دارد و در

هر کدام از آنها از یک سیستم خاص استفاده می‌شود. منظور از سوئیچ فشار دستگاهی است

که با یک مکانیسم ساده هنگامی که فشار در مسیر ورودی آن به مقدار مورد نظر یعنی ست

پوینت می رسد، یک کنتاکت الکتریکی را فعال کرده و این کنتاکت به صورت یک سیگنال

الکتریکی به محل مورد نظر دستور می دهد.

ویژگی های پرشر سوئیچ ueدارای تاییده های استندارد ATEX,IECExدارای قفل کاوردارای خروجی سویئچ SPDTدارای هیت ترسینگ دمادارای دو ورودی conduitمتریال بدنه الومینویممواد حسگر فشار ، از جمله دیافراگمها و ضربات استیل ضدزنگتنظیم تنظیم داخلی یا خارجیردیابی گرما و مدل های دمای محافظت از یخانواع پرشر سوئیچ با توجه به محل استفادهیکی دیگر از معیارهایی که برای دسته بندی این تجهیزات استفاده می‌شود، محل استفاده از ابزار و همچنین نحوه استفاده از آن است. در واقع شما این شانس را دارید که از این دستگاه برای مواد مختلف استفاده کنید. با این تفاسیر مدلهای مختلف آنها عبارتند از:سوئیچ فشار هوا: این ابزارها در سیستم‌های پنوماتیک و در کمپرسورهای هوا قابل استفاده است.سوئیچ فشار گاز: این دستگاه‌ها معمولاً برای اندازه گیری فشار گازهای قابل اشتعال استفاده می‌شود.سوئیچ فشار آب: این ابزار در خطوط آبرسانی و در پمپهای آب کاربرد دارد و ساختار ساده‌ای دارد.سوئیچ فشار بخار: مهم‌ترین ویژگی این ابزارها تحمل بالای آنها در برابر دما است که با تحمل در برابر رطوبت همراه شده است.