پوزیشنر ای توپی پوزیشنر ABB TZIDC


ای توپی پوزیشنر ( ABB ) ای بی بی مدل V18347 دارای تنظیم اسان , عملکرد خودکار ,

مقاوم و ایمن در برابر ارتعاشات , ذخیره عملکرد و ثابت ماندن موقعیت , مصرف کم هوا ,

مبدل جریان به فشار و پروتکل فیلدباس (FOUNDATION Fieldbus ) میباشد و قابل استفاده

در مناطق خطرناک با دما 85.... 40- بوده و جهت تمام انواع عملگرد های ( actuator )

پنوماتیک ( Pneumatic ) , خطی ( Linear ) , روتاری ( Rotary ) و در تمامی سایزهای

عملگردها استفاده می گردد.

ای توپی پوزیشنر ( ABB ) ای بی بی مدل V18345 دارای تنظیم اسان , عملکرد خودکار , مقاوم و ایمن در برابر ارتعاشات , ذخیره عملکرد و ثابت ماندن موقعیت , مصرف کم هوا , مبدل جریان به فشار و آپشن پروتکل هارت میباشد و قابل استفاده در مناطق خطرناک با دما 85.... 40- بوده و جهت تمام انواع عملگرد های ( actuator ) پنوماتیک ( Pneumatic ) , خطی ( Linear ) , روتاری ( Rotary ) و در تمامی سایزهای عملگردها استفاده می گردد.

یک ماژول I/P با تقویت کننده پنوماتیک بعدی برای کنترل محرک پنوماتیک استفاده می شود. ماژول I/P به خوبی اثبات شده، سیگنال نقطه تنظیم الکتریکی دائمی را از CPU به سیگنال پنوماتیکی تبدیل می کند که برای تنظیم یک شیر 3/3 جهته استفاده می شود.

جریان هوا برای تحت فشار قرار دادن یا کاهش فشار محرک به طور مداوم تنظیم می شود. در نتیجه کنترل عالی حاصل می شود.

هنگام رسیدن به نقطه تنظیم، شیر 3/3 در موقعیت مرکزی بسته می شود تا مصرف هوا به حداقل برسد.

چهار نسخه مختلف پنوماتیک موجود است: برای محرک های تک یا دو اثره، که هر کدام دارای عملکرد "ایمن از خرابی" یا "انجماد خراب" هستند.