پوزیشنر فیشر ۳۵۷۰


از پوزیشنر های پنوماتیکی فیشر 3570 با مجموعه های شیر کنترلی استفاده می شود تا

موقعیت دقیق ساقه شیر را متناسب با سیگنال ورودی دریافت شده از یک دستگاه کنترلر

فراهم کند. این پوزیشنر ها به طور معمول با محرک های (اکچویتور) پیستونی پنوماتیکی

استفاده می شوند. با این حال، انواع محصولی را در خانواده 3570 می توان با اکچویتور

دیافراگمی پنوماتیکی و … استفاده کرد.

ویژگی ها و مزایا پوزیشنر فیشر

اکچویتور با یا بدون پوزیشنر و اسنبر در مجموعه ای از اندازه ها، سرعت های محرک، رانش

ها و حرکتها برای کنترل بیشتر نیازهای کنترلی موجود است.

ساخت و ساز بدون رابط اجازه می دهد تا یک مونتاژ با مشخصات پایین داشته باشیم و با

اجازه دادن به اتصال نزدیک به دستگاه کنترل یا از طریق براکت یا با برخی نسخه ها ، با

نصب مستقیم بر روی فلنج کلاهک می توان خیلی سریع این کنترل ولو را راه اندازی کرد.

سیلندر (و در صورت استفاده از پوزیشنر فیشر 3570) می تواند با فشارهای کم 2.4

bar (35 psig) یا 10.3 bar (150 psig) کار کند.

حداکثر سرعت عملگرها تا 206 میلی متر (8.125 اینچ) است.

عملکرد پوزیشنر / محرک (اکچویتور) به راحتی در میدان و بدون هیچ قسمت اضافی

معکوس می شود. حساسیت پوزیشنر، طول حرکتی و نقطه شروع حرکت مطابق با تنظیمات

کارخانه هستند و فقط در صورت تغییر شرایط کار یا در صورت تغییر موقعیت، باید آنها را

دوباره تنظیم کنید.

سیگنال خروجی پنوماتیکی از یک دستگاه کنترلر به سمت بخش دمنده پوزیشنر قرار می گیرد. برای تمثال، فرض کنید این سیگنال افزایش یافته است. دمش منبسط شده لینک را حرکت می دهد، که به دور یک نقطه ثابت چرخش می کند و همزمان نازل رله B را می یابد و نازل رله A را می پوشاند. فشار نازل در رله A به دلیل محدودیت ایجاد شده توسط لینک پوشاننده نازل افزایش می یابد. از طریق عمل رله ، فشار به بالای پیستون افزایش می یابد. در همان زمان، رله B نسبت به تغییر در موقعیت لینک واکنش نشان می دهد تا فشار به زیر پیستون کاهش یابد. این فشارهای نامتعادل پیستون محرک را به سمت پایین حرکت می دهد. در پوزیشنر های فیشر 3570 و 3570C، حرکت پیستون با استفاده از یک فنر محدوده، که به میله و امتداد میله پیستون متصل است ، به میله می رسد. در پوزیشنرهای 3570P ، 3570PC و 3571 ، فیدبک به وسیله کابل یا سیم متصل به اتصال ساقه شیر محرک به فنر محدوده ارائه می شود. حرکت رو به پایین امتداد میله پیستون، فنر دامنه را تا زمانی که گشتاور روی لینک، گشتاور اعمال شده توسط دم دستگاه را متعادل کند ، گسترش می دهد.