پوزیشنر فیشر ۳۵۸۲


پوزیشنر پنوماتیکی دستگاه هایی هستند که با افزایش یا کاهش فشار بار هوا بر روی محرک

، شیر را در وضعیت صحیح قرار می دهند. به جای اینکه کنترل کننده ،سیگنال را مستقیم به

اکچویتور منتقل کند ، یک پوزیشنر سیگنال را دریافت و موقعیت دقیق شیر را حس می کند و

سیگنال را به محرک انتقال می دهد.

پوزیشنر یک کنترل ولو معمولاً روی یوک یا قسمت بالای یک اکچویتور پنوماتیکی

(برای شیرهای کنترل خطی) یا نزدیک انتهای شافت (برای شیرهای کنترل چرخشی) نصب

می شوند. برای هر یک از تنظیمات ، پوزیشنر به صورت مکانیکی به ساقه شیر یا شافت شیر

وصل می شود. این امر باعث می شود تا موقعیت ولو با موقعیت درخواست شده توسط

کنترل کننده مقایسه شود.

پوزیشنر پنوماتیکی فیشر 3582 با مجموعه های کنترل ولو های خطی استفاده می شود.

این پوزیشنر پنوماتیکی سیگنال ورودی پنوماتیک را از یک دستگاه کنترل دریافت می کند و

فشار تغذیه را به محرک شیر کنترل تعدیل می کند و موقعیت ساقه ولو را دقیق و متناسب با

سیگنال ورودی پنوماتیک ارائه می دهد.

دامنه قابل تنظیم ziro و spam این اجازه را میدهد که همه سیگنال های ورودی استاندارد استفاده شود.

از آنجا که یک پوزیشنر می توانند در انواع مختلف برنامه های کنترلی مورد استفاده قرار گیرند ،باید الزامات اولیه لوازم یدکی ساده شده باشد و که این مورد در پوزیشنر فیشر 3582 کاملا رعایت شده و قابلیت استفاده در برنامه های گسترده ای می باشد .

با برداشتن در پوزیشنر و تنظیم ziro و spam به راحتی شما می توانید پوزیشنر را تنظیم کنید.(فقط با در دست داشتن یک پیچ گوشتی)

تغییرات فشار ورودی هوا تاثیرات کمتری بر عملکرد پوزیشنر دارد.

اجزای سازنده و مواد و واشر قادر به مقاومت در برابر محیط های خشن هستند.

تنظیمات ساده امکان جابجایی بین عملکرد مستقیم و معکوس را فراهم می آورد.