پوزیشنر fisher پوزیشنر فیشر 3610 J


پوزیشنر 3610Jپاسخی دقیق و سریع را فراهم کرده و می تواند ارتعاشات محیطی اکثر

ماشین آلات را تحمل کند.با حذف پوشش توسط یک آچار پیچ گوشتی، تنظیمات

zero spanو cross-overبه راحتی در دسترس است.حلقه کوچک قابل تنظیم پوزیشنر پاسخ

دینامیکی برای هر سایز اکچویتور و کاربردی فراهم می کند.تغییر فشار تآثیر کمی روی عملکرد

پوزیشنر دارد.

پوزیشنر 3610Jپاسخی دقیق و سریع را فراهم کرده و می تواند ارتعاشات محیطی اکثر ماشین آلات را تحمل کند.با حذف پوشش توسط یک آچار پیچ گوشتی، تنظیمات zero spanو cross-overبه راحتی در دسترس است.حلقه کوچک قابل تنظیم پوزیشنر پاسخ دینامیکی برای هر سایز اکچویتور و کاربردی فراهم می کند.تغییر فشار تآثیر کمی روی عملکرد پوزیشنر دارد.جنس بدنه، اجزاء و واشر مقاوم در برابر شرایط سخت محیطی است. تخلیه هوای پوزیشنر ، قطعات داخلی و محفظه محرک را برای حفاظت بیشتر پاکسازی می کند.تنظیمات ساده اجازه تعویض بین عملکرد مستقیم و معکوس را می دهد. هیچ قطعات اضافی مورد نیاز نیست.جزئیات:پوزیشنرهای پنوماتیکی فیشر 3610J در ترکیب با اکچویتورهای چرخشی تک عمله استفاده می شوند تا کنترل ولوهای موقعیت به درستی در برنامه های کنترلی استفاده شوند. این پوزیشنرهای قوی، موقعیت ولو را متناسب با یک سیگنال ورودی پنوماتیک یا جریانDC تنظیم می کنند و به صورت یکپارچه به محفظه ی اکچویتور نصب می شوند.مشخصات:طبقه بندی نواحی:ATEX Group II Category 2 Gas and Dust, CUTR for Groups II/III Category 2 Equipmentگواهی نامه ها:ATEX, CUTR, PEDپروتکل ارتباطی:سیگنال پنوماتیک 3-15 یا 6-30psi ، 0.2-1.0 یا 0.4-2.0بارسیستم عیب یابی:نداردسیگنال ورودی:پنوماتیکماکزیمم فشار خروجی:50 psiنوع نصب:نصب شده روی اکچویتوردمای اجرایی:دمای استانداردکنترل موقعیت:مدولاسیونگواهی نامه ایمنی:NILسیال:هوا،گاز طبیعی3610J: A single‐acting pneumatic rotary valve positioner for use with Fisher 1051, 1052, and 2052 actuators.3610JP: A double‐acting pneumatic rotary valve positioner for use with Fisher 1061 and 1069 actuators