کنترل ولو سامسون مدل ۳۲۴۴


کنترل ولو 3 مسیره سامسون مدل 3244 به عنوان یک محرک پنوماتیکی ، هیدرولیکی ، برقی

و الکترو هیدرولیکی به منظور تکمیل شیر های کنترل می توان سر هم بندی کرد. این کنترل

ولو با طراحی مدولار مونتاژ شده که می تواند به سایر لوازم گروه های سامسون مجهز شود.

کنترل ولو 3 مسیره سامسون مدل 3244 می تواند در رفع نیازهای فرآیند های NACE (گاز ترش) و سایر فرآیندهایی چون اکسیژن و کلر با خلوص بالا و سایر خلوص مورد استفاده قرار بگیرد.اندازه های نوع 3244 سامسون از 1.2 اینچ تا 6 اینچ سایز بندی شده اند. این نوع کنترل ولو تا محدوده فشار کاری 150 تا 300 ANSI مورد استفاده قرار گرفته و در بازه دمایی منفی 196 سانتی گراد تا 450 درجه سانتی گراد عملکرد مناسب و دقیق ارائه می دهد.همچنین طراحی و اسمبل مدولار این کنترل ولو باعث شده تا نیازمندی به قطعات بیشتر کاهش یابد و استفاده و اشتراک گذاری قطعات برای سایزهای دیگر را فراهم آورد.

مشخصات کنترل ولو 3244 سامسون:موقعیت یاب ها ، شیرهای برقی ، سوئیچ های محدود و سایر لوازم 3244 مطابق استاندارد IEC60534-6 طراحی و ساخته شده است.

برای دمای منفی 10 تا 220 درجه سانتی گراد با اکچویتورهای پنوماتیک طراحی شده.