کنترل ولو سامسون ۳۲۴۱


نوع شیر : شیر کروی ( گلاب ولو ) Globe Valve

کاربرد : فشار کم

برودتی

جلوگیری از عبور جریان

متوسط دما : -196 to 450 °C / -320.8 to 842 °F

منبغ تغذیه : باد

سایز : DN 15 to DN 300

اندازه گیری فشار PN 10 تا PN 40

گلوب کنترل ولو سامسون ۳۲۴۱ برای کاربردهای عمومی سرویس طراحی شده است تا از محدودیت های نرخ فشار ANSI 300 جلوگیری کند. از جمله این کاربردها , به طور کلی حوادث خدمات : مانند فرسایش، سایش، خوردگی حفره و کنترل فرآیند صنایع موجود است. گلوب کنترل ولو سامسون ۳۲۴۱ ازگزینه های متعدد استاندارد: مانند دما، عایق بلوز فلزی (بلوز آکاردئونی شکل است که برای وسط شیر استفاده میشود)، گرمایش جاکت، با کارایی بالای فلز، جلوگیری از سر و صدا میکند. علاوه بر این گزینه ولوهای تخصصی برای پاسخگویی به نیازهای دقیق: مانند نسخه NACE برای خدمات گاز ، برای خدمات خاص (به عنوان مثال : اکسیژن، کلربا خلوص بالا و غیره) یا جذب نوسان فشار (PSA) طراحی شده .