گیج فشار ویکا مدل PGS23


در هر فرآیندی که نیاز به اندازه گیری و مانیتورینگ فشار و ارسال همزمان سیگنال به اتاق

کنترل و یا کنترلر داریم از مانوستات ویکا مدل PGS23 میتوان استفاده کرد . مانوستات

PGS23 با استفاده از تکنولوژی بوردون تیوب مقادیر را اندازه گیری میکند و متناسب با فشار

اندازه گیری ، یک سیگنال الکتریکی تولید میکند . گیج فشار همراه با سوئیچ ویکا برای اندازه

گیری فشار ، کنترل و تنظیم فرآیند استفاده میشود و در حالتی که سیال ویسکوزیته بالایی

ندارد بهترین گزینه میباشد .

کاربردهاکنترل و مدیریت فرآیندهای صنعتی

نمایش فشار گاز و مایعات خورنده و شیمیایی

مناسب برای صنایع شیمیایی ، پتروشیی ، نیروگاه خا ، معادن ، ماشین سازی و ....ویژگی هاطول عمر طولانی و قابلیت اطمینان بالا

امکان سفارش مدل روغنی برای نصب در فرآیند با فشار استاتیک بالا

مناسب برای استفاده در مکان های خطرناک با تاییدیه ATEX

سوئیچ قابل اتصال به برنامه کنترلی PLCعملکردکمپانی ویکا مدل PGS23 را به همراه سوئیچ طراحی کرده است و با توجه به موقعیت عقربه نمایشگر ، سوئیچ ممکن است با عث قطع یا وصل یک مدل کنترلی الکتریکی شود.

عقربه در نظر گرفته شده برای سوئیچ در این مدل قابل تنظیم در محدوده اندازه گیری گیج فشار بوده و بصورت دستی با دکمه ای که بر روی گیج تعبیه شده ، قابل تنظیم میباشد .